Thông tin về COVID-19

Trợ cấp Lệ phí của

Hôm nay, Thống đốc Gavin Newsom đã ký duyệt một gói cứu trợ kinh tế dành cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Gói cứu trợ này bao gồm việc miễn phí gia hạn cho các bên được cấp phép của Ủy ban phụ trách Nghề làm tóc và Nghề trang điểm (BBC). Phí gia hạn phải nộp trong năm 2021 và 2022 đối với toàn bộ các giấy phép cá nhân và giấy phép cơ sở của BBC sẽ được miễn. Giấy phép được gia hạn trong năm 2021 trước khi được miễn phí gia hạn sẽ được cấp giấy phép miễn phí ở chu kỳ gia hạn tiếp theo.

Hội đồng Nghề làm tóc và Thẩm mỹ – Câu hỏi và Trả lời

Cơ sở

Từ ngày 15 tháng 6 năm 2021, Thống đốc đã cho phép các hoạt động kinh tế mở cửa trở lại, dỡ bỏ Lệnh giới nghiêm tại nhà (Stay-at-Home Order) cũng như thu hồi Kế hoạch Chi tiết vì Nền kinh tế An toàn (Blueprint for a Safer Economy). Vì California đã chuyển sang giai đoạn Sau Kế hoạch Chi tiết (Beyond the Blueprint), các doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh được gỡ bỏ các hạn chế về số người phục vụ hay khoảng cách tiếp xúc. Hầu hết các doanh nghiệp đều phải tiếp tục tuân thủ Tiêu Chuẩn Khẩn Cấp Tạm Thời (Emergency Temporary Standards, ETS) về Phòng Ngừa COVID-19 của tiểu bang California, bao gồm các hướng dẫn y tế công cộng hiện hành. Để biết thông tin liên quan đến yêu cầu về khẩu trang và che mặt, hãy truy cập covid19.ca.gov/masks-and-ppe. Để tìm hiểu thêm về các yêu cầu mở cửa trở lại an toàn và yêu cầu COVID-19 tại nơi làm việc, hãy truy cập covid19.ca.gov/safely-reopeningsaferatwork.ca.gov.

Kỳ Thi Hội Đồng

Nếu bạn đã nộp đơn đăng ký thi lại để tham gia bài thi viết và đơn đăng ký của bạn đã được chấp thuận, vui lòng liên hệ với PSI theo số (877) 392-6422 để xếp lịch cho kỳ thi viết của bạn.

Thông tin Vắc-xin

Tất cả học sinh từ 12 tuổi trở lên ở California đều đủ điều kiện để tiêm chủng. Bạn có thể truy cập trang thông tin và tài nguyên bổ sung về vắc-xin COVID-19 của California tại đây.
Xem myturn.ca.gov hoặc gọi số (833) 422-4255 để đặt ngày hẹn tiêm vắc-xin COVID-19. Nếu chưa có ngày hẹn, bạn có thể đăng ký để nhận được thông báo về ngày hẹn.
Một số cơ quan y tế địa phương được bổ sung thêm ngày hẹn tiêm chủng. Hãy sử dụng Công cụ tìm kiếm vắc xin VaccineFinder của CDC để tìm địa điểm tiêm chủng gần nơi bạn ở.

Bạn cũng có thể kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình, hoặc các hiệu thuốc tại địa phương.

Thông Tin Bổ Sung

 

COVID-19 Updates