Thông tin về COVID-19

Thông tin Vắc-xin

Thông tin Vắc-xin

Cập nhật ngày 23/2/2021

Hôm nay, Thống đốc Gavin Newsom đã ký duyệt một gói cứu trợ kinh tế dành cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Gói cứu trợ này bao gồm việc miễn phí gia hạn cho các bên được cấp phép của Ủy ban phụ trách Nghề làm tóc và Nghề trang điểm (BBC). Phí gia hạn phải nộp trong năm 2021 và 2022 đối với toàn bộ các giấy phép cá nhân và giấy phép cơ sở của BBC sẽ được miễn. Giấy phép được gia hạn trong năm 2021 trước khi được miễn phí gia hạn sẽ được cấp giấy phép miễn phí ở chu kỳ gia hạn tiếp theo.

Nếu quý vị là bên được cấp phép và có câu hỏi, vui lòng e-mail cho Ủy ban phụ trách Nghề làm tóc và Nghề trang điểm theo địa chỉ barbercosmo@dca.ca.gov.

 Hội đồng Nghề làm tóc và Thẩm mỹ – Câu hỏi và Trả lời

Cập nhật ngày 25/1/2021

Vào ngày 25 tháng 1 năm 2021, Bộ Y tế California (CDPH) đã chấm dứt Lệnh Ở Nhà theo Vùng, dỡ bỏ lệnh này cho tất cả các vùng khắp bang, gồm cả ba vùng vẫn đang theo lệnh – Thung lũng San Joaquin, Vùng Vịnh và Nam California. Hành động này cho phép tất cả các tỉnh khắp bang quay trở lại các quy tắc và khuôn khổ của Bản kế hoạch cho một Nền kinh tế An toàn hơn (https://covid19.ca.gov/safer-economy/) và các cấp ký hiệu màu biểu thị những hoạt động và doanh nghiệp nào đang mở dựa trên tỷ lệ ca nhiễm tại địa phương và kết quả dương tính của xét nghiệm. Phần lớn các tỉnh ở cấp nghiêm ngặt nhất (màu tím).

Các tỉnh riêng lẻ có thể chọn áp đặt các quy tắc nghiêm ngặt hơn. Hội đồng khuyến khích tất cả các bên được cấp phép kiểm tra với các sở y tế tỉnh địa phương của mình để biết các yêu cầu bổ sung và kêu gọi các bên được cấp phép và công chúng làm theo các yêu cầu về đeo khẩu trang và giãn cách tiếp xúc để làm chậm sự gia tăng của các ca nhiễm COVID-19.

Bạn có thể truy cập Thông tin COVID-19 liên quan đến các Cấp, Nguyên tắc chỉ đạo cho ngành, thông tin liên hệ của tỉnh địa phương, và các tài nguyên COVID-19 bổ sung tại: www.covid19.ca.gov

Hướng Dẫn Doanh Sở

Để biết các hướng dẫn và thông tin về cung cấp dịch vụ, vui lòng truy cập trang Hướng Dẫn Doanh Sở.

Kỳ thi – Cập nhật ngày 26/1/2021

KỲ THI CỦA HỘI ĐỒNG

Bắt đầu từ ngày 22 tháng 2 năm 2021, các kỳ thi sẽ tiếp tục lại tại cả hai địa điểm thi Fairfield và Glendale của chúng tôi. Chúng tôi đang làm việc siêng năng để bắt đầu lên lịch lại cho các thí sinh ở mức công suất 50%. Bạn sẽ nhận được thư tiếp nhận qua đường bưu điện từ 2 đến 4 tuần trước ngày thi.

Nếu bạn đã nộp đơn đăng ký dự thi lại để dự duy nhất bài thi viết, và đơn đã được chấp thuận, thì vui lòng liên hệ PSI theo số (877) 392-6422 để lên lịch cho bài thi viết của bạn.

Trường Học

Hội Đồng hoan nghênh việc Thống Đốc và CDPH đã xây dựng các hướng dẫn này để cho các Cơ Sở Giáo Dục Đại Học được mở cửa an toàn. Hội Đồng hy vọng bằng cách tuân thủ những hướng dẫn này, trường học sẽ có thể mang lại một môi trường an toàn cho các học viên, nhà giáo dục và khách hàng và vẫn giúp làm phẳng đường cong COVID-19. Để xem trường của quý vị có được phép mở cửa trở lại vào thời điểm này hay không, vui lòng liên hệ với Quận nơi trường của quý vị đặt trụ sở để được hướng dẫn.

Thông Tin Bổ Sung

 

COVID-19 Updates